13 edycja Festiwalu Kalejdoskop!
PL / EN

Regulamin Warsztatów

1. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach Festiwal Kalejdoskop, które odbędą się w dniach 13-14 maja 2017 jest dokładne wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie wpłaty zgodnie z cennikiem zajęć.

 

Opłaty można dokonać przelewem na konto konto Studia Działań Kreatywnych DanceOFFnia, bądź  w kasie studia Danceoffnia (Ul.Zwycięstwa 8/1 lok.10)

 

DanceOFFnia Studio Działań Kreatywnych

Karolina Maria Garbacik

ul. Zwycięstwa 8/1 lok.10

15-703 Białystok

ING Bank Śląski

05 1050 1823 1000 0023 2045 8728
 

2. Liczba miejsc w każdej grupie zajęciowej jest ograniczona.

 

3. Rezerwacja miejsca w grupie warsztatowej odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń i wpłat wpływających na konto wskazane przez Organizatora. W przypadku nie wpisania imienia i nazwiska podczas przelewu bankowego wpłacona zaliczka przepada.

 

4. Uczestnik zobowiązany jest do okazania dowodu wpłaty podczas rejestracji przed pierwszymi zajęciami.

 

5. W wypadku rezygnacji z udziału w warsztatach i dokonaniu zapłaty, Organizator zwraca 50%. Zwrot wpłaty możliwy tylko po zwróceniu oryginalnego rachunku wpłaty.

 

6. W przypadku dokupienia dodatkowych zajęć po dokonaniu wpłaty kolejne zgłoszenie traktowane będzie jako nowe.

 

7. Organizator nie będzie uwzględniał roszczeń finansowych w przypadku późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego odjazdu uczestników jak również rezygnacji z zajęć z powodów niezależnych od Organizatora.

 

9. W przypadku małej ilości zgłoszeń, Organizator ma prawo do odwołania warsztatów.

 

10. Ubezpieczenie uczestników we własnym zakresie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje doznane przez uczestników w trakcie prób i zajęć.

 

11. Koszty związane z podróżą i z zakwaterowaniem ponosi uczestnik.

 

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zagubione na terenie miejsca, gdzie odbywają się warsztaty oraz pozostałych miejsc realizacji Festiwalu.

 

13. Uczestnik biorący udział w warsztatach zgadza się na wykorzystanie nagrań oraz zdjęć z jego wizerunkiem w celach promocyjnych, w tym udostępnienie materiałów telewizji (zwiastuny festiwalu, skróty z festiwalu), umieszczenie ich na stronie internetowej festiwalu i wszelkich materiałach promocyjnych, rozpowszechnianych przez Organizatora oraz media patronujące.

 

14. Uczestnik odpowiada za rzeczy zniszczone przez niego na terenie studia i innych obiektów, w których odbywają się próby oraz zajęcia.

 

15. W miejscu gdzie odbywają się warsztaty obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, palenia tytoniu oraz zażywania wszelkich używek.

 

16. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu przez uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia uczestnika z grupy warsztatowej bez zwrotów wpłaconej kwoty za zajęcia.

 

17. Podczas zajęć tanecznych, warsztatów, prób prawo do nagrań i wykonywania zdjęć ma wyłącznie organizator/osoba do tego upoważniona.

 

18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za osoby niepełnoletnie w trakcie trwania Festiwalu.

 

19. Zgłoszenie się na Festiwal jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją warunków Regulaminu uczestników Festiwalu Kalejdoskop oraz zobowiązaniem się do ich przestrzegania.